תנאי שימוש תקנון מדיניות החזרים כספיים והחזרות קמגרה ישראל

תקנון אתר קמגרה.net תקנון זה מסדיר את היחסים בין חברת india pharma export  ( בעלת האתר) (להלן: "החברה") לבין הגולש/ת, הרוכש/ת, המשתמש/ת באתר ומהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתקנון באתר ("תקנון"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורטל ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.

אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

למען הסר ספק, החברה אינה מהווה בית מרקחת (בישראל) ,וכל עניינה בסיוע ותיווך בין הרוכש לבין בית המרקחת \בית המסחר לתרופות בחו"ל, החברה המתווכת בין בתי מרקחת לרוכש ואינה מחזיקה מלאי ואינה מוכרת תרופות ותכשירים המוחזקים ברשותו ו/או בבעלותו.

מבוא


מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
במידה ומידע המופיע בתקנון לא מובן לגולש באפשרותו לפנות בכל עת להנהלת אתר קמגרה ולבקש הבהרות. בכל מקרה, כל אחד ממשתמשי האתר רשאי לפנות בכל עת להנהלת אתר קמגרה ולבקש הבהרות לגבי השימוש באתר ותנאיו.
פניה להנהלת האתר תעשה באמצעות הסמן "צור קשר" המופיע באתר, או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני להנהלת האתר, והחברה תחזור לפונה תוך חמישה (5) ימי עסקים

 1. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. ועל המשתמש החובה להתעדכן בנוגע לשינויים בתנאי השימוש. כל שינוי יכנס לתוקף מיום עדכון תנאי השימוש באתר החברה.
 2. למען הנוחות הכתוב מובא בלשון "זכר" אך חל ומתייחס לכל אדם ולכל מין. הכתוב בלשון "יחיד" חל ומתייחס גם ל"רבים" ולהיפך בהתאם לנסיבות ולהקשר.
 3. הכותרות בתנאי השימוש נועדו לשם הנוחות בלבד. אין ולא ינתן להן כל משקל בפירושם.
 4. החברה ממליצה למשתמש לנהוג כצרכן זהיר ונבון ולעיין, טרם רכישת מוצר ו/או שירות, במידע אותו מציג המוכר ו/או המשווק ו/או הספק ו/או היבואן ו/או המפרסם ו/או היצרן של אותו מוצר ו/או שירות (להלן: "מוכר") בין באתר המכירות, בין בחנות ובין במצורף למוצר.
 5. יודגש כי האתר איננו משמש כאתר מכירות וכי החברה לא תיחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם לגולשים.  החברה פועלת כמתווכת בלבד בין המשתמש למוכר בחו"ל, וכל טענה לעניין איכות המוצרים ו/או התאמתם יעשו בין המשתמש לבין המוכר. כל רכישה באתר תחשב כרכישה באמצעות ייבוא אישי של תרופות ו/או תוספי תזונה, באופן חוקי על בסיס תקנה 29 א 1  ואין החברה מתחייבת לטיב, איכות ו/או כמות ו/או כל דבר אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר.
 6. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור ובניגוד לתנאי השירות של החברה והאתר.
 7. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

* אין במידע באתר זה תחליף להיוועצות עם רופא או רוקח בטרם רכישת תכשיר רפואי והתחלת הטיפול בו. בהזמנה באתר המזמין מצהיר כי יש בידו מרשם. יש לעיין בעלון לצרכן ובהסבר בדף המוצר לפני השימוש בתכשירים הרפואיים. חובה להתייעץ עם רופא בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ואינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים.

כללי

 1.  במסגרת התקנון – "גולש/ת"/ "משתמש/ת" – מהווה כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו; "האתר"  קמגרה לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו וכל מי מטעם האתר;
 2. במסגרת התקנון – "לקוח", "רוכש" – מהווה כל גולש או גורם אחר אשר רכש מהאתר מוצר או מוצרים, והכל בהתאם להיגיון.
 3. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 4. התכנים באתר זה עשויים להופיע במדיות נוספות, כדוגמת האינטרנט, רדיו, עיתונות וטלוויזיה. יודגש, תקנון החברה מחייב ללא תלות לאופן הפרסום ומקום הפרסום במדיות השונות, בהתאם לשינויים הנדרשים .
 5. תקנון זה מסדיר את היחסים בין האתר לבין כל מי שעושה שימוש באתר, ("משתמש"), או באפשרויות המצויות באתר, כגון מנוע חיפוש, השוואות מחירים או ישומים שניתן להשיגם באמצעות האתר, או מידע שניתן באתר או שניתן להשיגו באמצעות האתר.
 6. כל קניה/ רכישה / הזמנה ואספקה של מוצר/ים באתר או באתרים קשורים מבוצעת בהתאם לתקנון זה;
 7. על אף שהאתר אינו המוכר, אלא רק המתווך, בהתאם לתקנון זה החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר ו/או להגביל ו/או לחסום את תכניו בפני משתמש וכן להסיר ו/או לשנות מידע, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן שאינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או מכל סיבה סבירה אחרת. אין לראות באי מניעה כהסכמת החברה למעשים ו/או פעולות האסורות לפי הסכם תנאי שירות זה.
 8. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

הזכות להשתמש באתר

רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות למוצרים הנמכרים באתר כל אדם מעל גיל 18 שברשותו דואר אלקטרוני,  והינו בעל כרטיס אשראי תקף ליום ביצוע הפעולה של חברת אשראי הפועלת  כדין וכן כל מי שקיבל אישור מהאתר .

מכירות המתבצעות באתר:

 1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ועל המשתמש החובה לבחון את טיב המוצר ואת  התאמתו לצרכיו לפני שהוא מבצע את ההזמנה על ידי האתר באמצעות ייבוא אישי;
 2. המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף לבדיקה מקיפה של המוצר טרם ביצוע רכישות באמצעות האתר, ולקונה מומלץ לוודא באמצעות מקורות מידע נוספים פרטים לגבי המוצר הנרכש וכמו כן חובת הלקוח להיוועצות רפואית מוקדמת בטרם רכישת  המוצרים. כמו כן הלקוח מצהיר כי יש בידיו מרשם אם ובמידה והתרופה חייבת במרשם כמתחייב בתקנה 29א
 3. האתר רשאי לשנות ו/או לבטל כל הזמנה ו/או מחיר מוצר ללא התראה מוקדמת. ככל שהחברה תבטל את ההזמנה לאחר שכבר שולם על השירות אך טרם סופק, החברה תפעל להחזר התשלומים בכפוף לדין.
 4. האתר רשאי לשנות מחיר של מוצר בכל עת ובלבד שלא נעשתה הזמנה למוצר ספציפי וניתן אישור עסקה על ידי האתר.
 5. המחיר המפורסם באתר הינו למזמיני מוצר באתר בלבד, והנו סופי לאחר קבלת אישור המכירה על ידי האתר אצל הרוכש וגם אז כפי שיפורט בהמשך באפשרות האתר לבטל את המכירה ולהחזיר את הכסף ששילם הרוכש תחת תנאים מסוימים, ומבלי שהאתר יחויב בפיצוי כלפי הרוכש.
 6. המכירה היא עד גמר המלאי בלבד, היות והחברה פועלת כמתווכת בלבד, אין באפשרותה לוודא שיש מאגר מספיק, ו/או איזה תרופות מוצעות למכירה, ואין בכך כדי להטיל על החברה כל אחריות ו/או כל חיוב שלא באמצעות תנאי תקנון זה;
 7. תנאי מוקדם לביצוע קניה הוא אישור חברת האשראי לעסקה;
 8. שירותי אתר קמגרה לטובת הלקוחות המבקרים באתר הינם לפי הפירוט להלן בלבד:
  1. איתור ובדיקה של בתי מרקחת ובתי מסחר לתרופות ותוספי תזונה בחו"ל המציעים ו/או מפרסמים את מוצריהם דרך האתר
  1. הכנת בתי המרקחת ובתי המסחר לתרופות לקבלת הזמנות מלקוחות בינלאומיים, אריזה ושילוח ישירות אל הלקוח מיד לאחר קבלת ההזמנה.
  1. הנגשת מידע ואפשרויות רכישה ללקוחות ישראליים המעוניינים להזמין מחו"ל תרופות ו/או תוספי תזונה בייבוא אישי באמצעות הנגשת חברה ישראלית הרשומה כדין שתסייע מול הספקים בחו"ל
  1. –  הנגשת האתר הישראלי מול הספקים בתי המרקחת או בתי המסחר לתרופות הנמצאים בחול
  1. יש לציין כי האתר פועל בעזרת חברה מתווכת כמתרגמת ומתווכת בין הספקים לבין המזמין, אין לראות את החברה המתווכת כ"מוכרת" כל עניינה הוא תיווך והנגשה של מוצרים אשר מוצעים ע"י חברתindia pharma

עמלת רכישה

אתר קמגרה גובה עמלת תיווך ביצוע עסקה עבור כל השירותים המצויינים בתקנון זה זה.

יודגש, העמלה היא עבור התיווך בין הרוכש לבין בתי המרקחת בחו"ל, החברה המתווכת בישראל לא תחשב כמוכרת ו/או רוכשת לפי העניין, ולא תהיה לרוכש / גולש / לקוח שום טענה ו/או זכות מול החברה הישראלית מעבר למה שמופיע בתקנון זה.

אחריות ויבוא אישי

במועד ביצוע הזמנת מוצר דרך האתר יועברו פרטי הלקוח כולל כתובת אספקת המוצר אל הספק הבעלים החוקיים של המוצר לטובת ייצור אריזה ושילוח ישירות אל הלקוח

הנהלת קמגרה ו/או עובדי ומנהלי אתר לא יהיו אחראים או יוגדרו כצד פעיל במישרין או שלא במישרין בהליך ייצור / אריזה ושילוח המוצר אל הלקוח.

 1. הליך אספקת המוצר אל כתובת הלקוח שהוזנה במערכת על ידי הלקוח יוגדר כייבוא אישי לצריכה עצמית של הלקוח מהספק על בסיס תקנת יבוא אישי לצריכה עצמית מספר 29א 1  בדגש על הסכמת המנהל חלק ב' תנאים פרטניים להלן קישור : https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Rokhut31.pdf
 2. על מנת לבצע הזמנה באתר יש למלא את טופס ההזמנה באתר באופן מלא ומדויק. אין החברה ו/או מי מטעמה אחראים ככל שהמידע לא מולא באופן נכון ומדוייק באתר, ועל הרוכש האחריות לוודא את תקינות המידע שנמסר לאתר.
 3. לאחר מילוי טופס ההזמנה וקבלת אישור קליטתו במערכת האתר ניתן יהיה לבצע את ההזמנה.
 4. אישור ההזמנה כפוף לקיום המוצר בבית המרקחת בחו"ל ו/או היצרנים ו/או המשווקים מחו"ל, ולחברה אין כל אחריות ו/או סמכות בעניין.
 5. יובהר כי יתכן מצב בו לאחר קליטת טופס ההזמנה וקבלת אישור על הזמנת המוצר ואף לאחר סליקת כרטיס האשראי תבוטל ההזמנה על ידי האתר, מפאת שהמוצר במלאי אזל והדבר לא עודכן במערכות האתר ואו מכל סיבה אחרת, במקרה זה תבוטל ההזמנה והגולש באתר לא יחוייב בתשלום כלשהו. במצב שתואר בסעיף זה בכל מקרה לא יהיה הגולש זכאי לפיצוי בגין ביטול הזמנתו על ידי האתר בכל שלב שהוא.
 6. שימוש במוצרים הינם באחריות המזמין בלבד, המזמין מצהיר כי יש בידו מרשם ,וכי לא יהיה כל טענה למזמין כנגד הנהלת האתר בגין אי התאמה, תופעות לוואי או כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במוצרים.

תשלום עבור ההזמנה

באפשרות המזמין לשלם באמצעים המפורטים בסעיפים להלן;

 1. העברה בנקאית לחשבון הבנק של האתר, כפי שמפורט באתר.
 2. תשלום בכרטיס אשראי אל מול מערכת סליקה שאיתה האתר עובד.
 3. כרטיס אשראי בכפוף לתנאים שמציבה חברת האשראי, ובהתאם לתנאים כפי שמפורטים באתר.

אספקת המוצר

 1. בכל מקרה, שליחת המוצר נעשית אך ורק לאחר קבלת תשלום ו/או קבלת אישור חברת האשראי על תשלום עבור העסקה.
 2. שילוח המוצר מבית המרקחת בחו"ל יעשה תוך 48 שעות מרגע סליקת האשראי, ואספקת המוצר/ים תיעשה תוך 7- 29 ימי עבודה בממוצע (לא כולל שישי שבת וחגים) ולכל היותר 59 ימי עסקים ( ימי עסקים בחו"ל ובישראל יחדיו)  מיום השילוח ומרגע השלמת התשלום וקבלת אישור על השלמת התשלום על ידי האתר, אצל הרוכש, כמפורט בסעיף להלן;
  1. בדואר רשום מבוטח בעלות הדואר הרשום, כפי שיפורסם באתר בעת אישור ההזמנה.
  1. b.       בכל אופן אחר שיוסכם בין הלקוח לבין האתר, ובעלות כפי שתסוכם בין הלקוח לבין האתר, ובכלל זה איסוף עצמי על ידי הלקוח.
 3. היות ואין אפשרות להחזיר מוצרים של תרופות, ככל שהמוצר שהוזמן בייבוא אישי על ידי גולשי האתר הגיע לסניף הדואר ולא נאסף ע"י הלקוח ובהתאם הוחזר לחו"ל חזרה, אין אפשרות למתן פיצוי ו/או החזר התשלום. וזאת מאחר ומשלוח תרופות שחוזר חזרה לחו"ל מושמד באופן מיידי!
 4.  האתר אינו אחראי על כל עיקוב במשלוח שיגרם על ידי חברת שליחויות או על ידי הדואר או המכס על ידי כל גורם אחר באמצעותו נשלח המוצר או המוצרים אל הלקוח ואין ללקוח שום טענה כלפי החברה ו/או זכות להשפות ו/או לפיצוי מן החברה, ועל הרוכש לפנות ישירות לחברת השליחויות בכל טענה לעניין המשלוח.
 5. לידיעתך, לעיתים רחוקות בחודשי החגים בארץ ובחו"ל יתכנו עיקובים של מספר ימים נוספים בקבלת המשלוח.
 6. על הלקוח החובה לידע את האתר במידה והמוצר שהזמין לא הגיע אליו, וזאת תוך 45 ימי עסקים מרגע ההזמנה. האתר יפעל ויסייע על מנת לתקן את הליקוי בהעברת המוצר אל הלקוח באופן של שילוח מחדש . לקוח שלא יידע את האתר על תקלה במשלוח יאבד את זכאותו לפיצוי בגין רכישת המוצר.
 7. האתר אינו אחראי על עיכובים שאינם בשליטתו כגון תקלות במערכות תקשורת, (כולל מערכות תקשורת של האתר), טלפוניה, מחשבים, כוח עליון, פעולות איבה, שביתות, השבתות ועוד.
 8. במידה ואספקת המוצר או השירות מתגלה כבלתי אפשרית רשאי האתר, אך לא מחויב בכך, בכל שלב של העסקה כולל לאחר ביצוע התשלום וטרם אספקת המוצר לבטל את המכירה, ולהשיב את הכסף ככל ששולם עבור ההזמנה בהתאם לדין.

אחריות על מוצרים הנמכרים באתר:

 1. על רוכש המוצרים באתר לבדוק את המוצר היטב בעת קבלתו. קבלתו של המוצר על ידי הרוכש מעידה על תקינותו של המוצר.
 2. האחריות לטיב המוצרים והתרופות הנמכרים באתר הינה של חברות התרופות אשר מייצרות את המוצר וכל טענה כנגד תקינות המוצר ו\או ההתוויה יופנו ישירות לחברות המייצרות באופן ישיר. ואין לו תהיה לרוכש כל טענה כנגד החברה  המתווכת בעניין זה.
 3. האתר אינו מעניק אחריות על המוצרים הנמכרים באתר. מטבע הדברים, וזאת כיוון שמדובר בתרופות ובתוספי תזונה. כמו כן ישנה השפעה שונה בין אדם לאדם  , כל נזק שיגרם בשל נטילת המוצר הינו באחריות הרוכש בלבד, כמו כן מאחר ומדובר ביבוא אישי של הלקוח למטרת צריכה עצמית אין כל אחריות של משרד הבריאות לכל נזק שיגרם וההאחריות הינה של הרוכש בלבד ! על הרוכש החובה לוודא שהמוצר אכן מתאים לצרכיו, ועל הרוכש החובה לוודא שיש לו אישור לייבוא אישי ו/או מרשם ככל שנדרש ממשרד הבריאות.
 4. האתר אינו אחראי לכל נזק שיגרם בגין נטילת המוצרים והאחריות הינה על המשתמש בלבד ובכל אופן חובה להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוסף תזונה או תחליף .
 5. אין במידע באתר זה תחליף להיוועצות עם רופא או רוקח בטרם רכישת תכשיר רפואי והתחלת הטיפול בו. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש בתכשירים הרפואיים.ואם אין כזה אז לאתר מידע ברשת חובה להתייעץ עם רופא בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ואינטראקציות תכשירים רפואיים אחרים.

הצהרת הלקוח/ רוכש

 1. שירותי התיווך והנגשת הליך ההזמנה ותשלום במטבע מקומי מאפשר את רכישת מגוון המוצרים המפורסמים באתר ישירות מבית המרקחת בחו"ל במחיר מוזל ובתשלום במטבע מקומי.
 2. כל הזמנה על ידי הלקוח מוגדרת כהזמנה על בסיס יבוא אישי של הלקוח. האחריות למוצר לרבות ייצור אספקה ושילוח אל הלקוח  חלה על היצרן המקורי.
 3. הרוכש מצהיר כי יש לו מרשם רפואי עבור תרופות החייבות במרשם ולעשות שימוש בתרופה
  בהתאם להנחיית הרופא המטפל. 
 4. לא יסופקו על-ידי בתי המרקחת תרופות וחומרים המוגדרים חומרים בפיקוח FDA
  (FDA Controlled Substances Act). 
 5. המחירים באתר כפופים לשינויים ביחס לשינויים בשער המטבע הבינלאומי.
 6. שחרור החבילה מהמכס באחריות הרוכש. במידה והחבילה מוחזרת לשולח ע"י המכס, בית המרקחת אשר סיפק את ההזמנה יבצע שליחה חוזרת ללא עלות נוספת או יינתן זיכוי כספי בהתאם לתנאים באתר. 
 7. קבלת ההזמנה בדואר רשום כרוכה בחתימתך ומהווה אישור לקבלת המוצר.
 8. לעיתים בשחרור תכשיר ו/או תרופה ממכס, ידרש הלקוח לחתום על טופס 29א' יבוא אישי לצריכה עצמית ולהצהיר את כל ההצהרות אשר בטופס  להלן לינק לטופס :

https://www.health.gov.il/DocLib/a3071_29a1.doc

 • במידה ומתגלה צורך בהחלפת המוצר , על הרוכש לשאת בעלויות משלוח המוצר אל בית המרקחת והספקים במדינות המוצא . היות ומדובר על תרופות ועל תוספי מזון, אין אפשרות להחזיר מוצר (שלא עקב פגם) בהתאם לחוק.
 • במצב זה יהיה על הלקוח ליצור קשר עם נציגי שירות הלקוחות של האתר בשפה העברית בחלק משירותי הנגשת הליך המכירה של המוצרים על ידי האתר
 1. האתר יסייע בהחלפת המוצר וזאת תוך כדי פרק זמן של 30 יום מרגע קבלת המוצר הפגום.

ביטול רכישה על ידי הלקוח והחזרת המוצרים

 1. החזרות :עקב אופי המוצרים הדורש אחסון מבוקר, לא ניתן להחזיר מוצר שיצא מבית המרקחת.
 2. ביטול הזמנה :ביטול הזמנה יתאפשר כל עוד ההזמנה לא נשלחה ליעדה. לא ניתן לבטל הזמנה לאחר שנשלחה.
 3. ביטול רכישה ייעשה על ידי הרוכש בכתב. על הרוכש לוודא כי כתב הביטול התקבל אצל האתר בהתאם לפרטים המופיעים בסמן "צור קשר" באתר.
 4. מאחר והמוצר נשלח ישירות מחו"ל לא ניתן יהיה לבטל הזמנה כאשר המשלוח כבר יצא לדרכו .
 5. החזר כספי ינתן רק לאחר 90 ימי עסקים לאחר הזמנה בהנחה והמוצר לא הגיע, החזרים ייעשו בצורת זיכוי ובאותו האופן שבו בוצע התשלום.

     
הגבלת אחריות האתר על מידע המצוי באתר:

 1. אין במידע באתר זה תחליף להיוועצות עם רופא או רוקח בטרם רכישת תכשיר רפואי והתחלת הטיפול בו. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש בתכשירים הרפואיים. חובה להתייעץ עם רופא בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ואינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים.
 2. האתר נוקט בכל האמצעים הקיימים בשוק אבטחת מידע לשמירה על פרטיותך. אף על פי כן, דע לך כי אין האמצעים יכולים להבטיח את חסינות המידע שבאתר בצורה מלאה ועצם השימוש באתר יהווה הסכמה וידיעה על הדבר;
 3. האתר מיישם נהלי אבטחת מידע, אין בנהלים אלו ביטחון מוחלט למניעת גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן במאגרי המידע של האתר, והאתר לא ישא באחריות לחדירה וגניבת מידע ממאגרי הנתונים שלו.
 4. תכנים המפורסמים באתר הנם באחריות המפרסמים בלבד, בין אם אלו מוכרים באמצעות האתר, מפרסמים, או משתמשים אחרים.
 5. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.  האתר עשוי לבטל קישורים שנכללו באתר או להוסיף קישורים לפי שיקול דעתו.
 6. באתר מצוי שירות חיפוש מידע, שירות זה אינו באחריות האתר, והאתר קיבל אותו מצדדים שלישיים. בהתאם אין האתר אחראי לאי התאמות או כל מידע פוגע או הפרת זכות קניין הנובעים משירות החיפוש, או לאבטחת המידע ככל שקיימת בשירותי החיפוש. האמור בסעיף זה נכון גם לגבי "קישורים – LINKS" באתר.
 7. עשויות להיות תקלות בהתחברות לאתר, או כשלים אחרים בפעילותו או ברשת המשמשת לחיבור לאתר או למידע אחר המוצג על ידי האתר. ככל שיתגלו תקלות, יעשה האתר מאמץ לתקנן, ובכל מקרה האתר אינו מתחייב כי לא יהיו תקלות באתר, או כשלים ואם יהיו האתר לא יהיה אחראי לנזק שיגרם למשתמשים באתר או לצדדים שלישיים.
 8. החברה אינה מתחייבת לספק למשתמש את רשימת כל דגמי המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים למשתמש וכמו כן אינה מתחייבת לספק לו את רשימת כל המוצרים ו/או השירותים.
 9. החברה אינה מתחייבת כי לא יחולו – מפעם לפעם – תקלות ו/או הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות – במתן שירותי האתר, בתכנים ובקישורים המופיעים בו, בין שמקורם בכשל בחברה ו/או מי מטעמה ובין בצד שלישי כלשהו.
 10. החברה תהא רשאית לשנות מפעם לפעם את האתר, לרבות מבנהו, עיצובו, תכניו ומאפייניו ואף לסגור את האתר וכל זאת ללא כל הודעה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה או תביעה כנגד החברה בשל כך.
 11. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש. החברה אינה מתחייבת כי כל קישור המופיע באתר יהיה רלוונטי למשתמש הפרטני וכי כל קישור יהיה תקין.
 12. יתכן שהפעלת קישור שנכלל באתר תוליך את המשתמש לאתר אחר אשר את תכניו ימצא המשתמש מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי הולמים, כוזבים, בלתי אמינים, בלתי חוקיים או שאינם תואמים את צרכיו. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכנים אלה.

פרסום באתר

 1. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר, האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 2. הגבלת אחריות האתר כפי שתוארה בתקנון זה תחול גם על פרסומות או מפרסמים באתר, בהתאם לשינויים המחייבים.
 3. החברה אינה "מפרסם" ולא תהא אחראית, בכל צורה שהיא, לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. אין לראות בפרסום משום המלצה כלשהי מצד האתר.
 4. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להוריד ו/או למחוק תכנים מסחריים מהאתר.
 5. החברה לא תהא צד לכל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים שפורסמו באתר ולא תישא בכל אחריות לתוצאותיה.

מדיניות פרטיות

 1. האתר עשוי למסור מידע המזהה את המשתמש לצדדים שלישיים במידה והוא נדרש לכך לפי חוק, צו שיפוטי, תביעה משפטית, הסכמת המשתמש וכל דרך אחרת וכל עוד מסירת המידע נעשתה בתום לב.
 2. כמו כן, רשאי האתר להשתמש במידע אישי של המשתמש לצורכים פנימיים, ולצרכי בדיקת תלונות, או ביקורות או פרסומים של המשתמש, גם באמצעות "עוגייה", (COOKIES).
 3. האתר עשוי להשתמש במידע שאינו מזהה על המשתמש לצרכי שיווק, צרכים סטטיסטיים ועוד, כגון מספר כניסות לאתר, מילות חיפוש, ועוד.
 4. המשתמש יודע כי כאשר הוא משתמש במנוע החיפוש באתר הוא מסכים למידע שנאסף עליו כפי שתואר בתקנון זה.
 5. האתר רשאי ועשוי לשנות את מדיניות הפרטיות ללא צורך לעדכן בכך את המשתמשים והשינוי יכנס לתוקף מיום פרסומו.
 6. במידה והמשתמש יצור עם האתר קשר ויגיש בקשה בכתב לאתר בבקשת הסרה, האתר ימחק כל מידע הקשור עם המשתמש ולא יעשה בו שימוש.
 7. יתכן וניתן יהיה להתחקות אחר משתמשים באתר בשל השימוש של המשתמשים באמצעים אלקטרוניים ואמצעי תקשורת אלקטרונית. האתר לא יחשב כמפר חוק כלשהו או כפוגע בפרטיות המשתמשים בשל כך (בהתאם לחוקים הרלוונטיים).
   
  קניין רוחני
 8. החברה הינה הבעלים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, תוכנות, וסודות מסחריים (למעט תכנים פרסומיים ותכנים שנמסרו על ידי משתמש ו/או צד שלישי שהתיר לחברה להשתמש בהם). אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשנות, לעבד, להשתמש או לעשות כל פעולה בתכנים הכלולים באתר, בכל אמצעי ובכל דרך, מבלי לקבל הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, ובכפוף להסכמה זו (אם ניתנה).
 9. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
 10. אין לעשות שימוש בחומר המצוי או מפורסם באתר על מנת לפגוע בצד שלישי כלשהו.
 11. האתר שומר לעצמו את הזכות לפעול כנגד מי שיפר זכויות קנין רוחני אלו.
 12. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם. אין לעשות בה שימוש שיהווה הפרה של זכות קניין זו בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 13. בעצם הרשמתך לאתר, כאמור בתקנון זה, הנך מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר לשימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

ניתוק, הפסקה ושינויים

 1. החברה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.
 2. כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
 3. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
 4. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים בפורטל, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

רישום לרשימת תפוצה

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.
 2. מילוי פרטים אישיים לצורך ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); וכן (ב) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 3. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או המפרסמים שונים.
 4. במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.
 5. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. ככל שהנרשם לא מקבל עליו את תנאים אלו, הוא מתבקש להפסיק את השימוש באתר וכן ליידע את החברה  בכתובת דוא"ל [email protected] במקרה הצורך.

הדין ומקום השיפוט המוסכמים

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת הודו. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט  ב INDIA MUMBAI. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

שתף אותנו ברשת!

עגלת קניות
Scroll to Top